Contact: Het Geluidshuis, Julius De Geyterstraat 212, 2020 Antwerpen, info@geluidhuis.be

 

Trefwoorden:

warre borgmans, geluidshuis, luisterboek, audioboek, audio film, luisterverhalen, luisterverhaal, kabouter korsakov, kabouter korsakov in de metro, kabouter korsakov in de opera, kabouter korsakov in de puree, in het kippenhok, kabouter korsakov viert feest, hoorspel, heerlijk hoorspel,sprookjes, bokrokker, johanna en het gravensteen, brieven aan bijou, margareta's buren, nachtegaal, wilde zwanen, mestkever, vlo en de professor, reisgenoot, bremer stadsmuzikanten, zevenmijlslaarzen, gouden vogel, meisje met de gouden glimlach, zevende dienaar, storm, rattenvanger, wereld rond in 80 dagen, reinaert de vos

 

Trefwoorden: geluidshuis, luisterboek, audioboek, audio film, luisterverhalen, luisterverhaal, podcast, podcasts, audioproductie, muziekproductie, opnamestudio, geluidsstudio, audioguides, audioguide, audiogids, audiotours, audiotour, audiowandeling, luisterwandeling, radioreclame, audiodelicatessen, hoorspelen, hoorspel, luisterspelen, luisterspel, sonic branding, jingle, jingles, gehoorspel, soundscape, soundlogo, bruitage, foley, sprookjes, vertellen, vertelling, vertellingen

 

kabouter korsakov: kabouter korsakov in de metro, kabouter korsakov in de opera, kabouter korsakov in de puree, kabouter korsakov in het kippenhok, kabouter korsakov viert feest,

 

heerlijk hoorspel, heerlijke hoorspelen: de nachtegaal, de wilde zwanen, de mestkever, de vlo en de professor, de reisgenoot, de bremer stadsmuzikanten, de zevenmijlslaarzen, de gouden vogel, het meisje met de gouden glimlach, de zevende dienaar, de storm, de rattenvanger, de wereld rond in 80 dagen, reinaert de vos, koning odysseus, dracula

 

audiofilms: zes grimmige sprookjes voor verdorven kinderen, drie verhalen uit groener gras, mieke maaike’s obscene kapsalon, op reis in het scriptorium, het jaar van de kreeft, het derde huwelijk

 

aventure sonore, aventures sonores: le rossignol, les cygnes sauvages

 

Speciallekes: de bokrokker, de magische smidse, bokrijk, johanna en het gravensteen, gravensteen, brieven aan bijou, stad antwerpen, margareta's buren, hof van busleyden, the parable of maister, het geval galileo

 

​Podcasts: Libelle, officieel onwaarschijnlijke ronde van vlaanderen, the officially unbelievable ronde van vlaanderen, toerisme vlaanderen, wetenschapje, gezinsbond, museumkriebels, joetz, onderons

 

Audioguides: De muizen van gaasbeek, de gestolen bruegel, kasteel van gaasbeek, heeren vertrekt, in de kop van de koers, historische huizen gent, kapitein panekazak en de mercator, toerisme oostende, in de ban van de tijd, de gladiatoren, urbicus, gallo-romeins museum, natuurhistorisch museum brussel, koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen, dinomuseum, be my guide

 

Muziek, liedjes: oog in oog, dierenwelzijn in de klas, het lanterfantje, CM, christelijke mutualiteit, met man en macht, groenten uit balen, den elfde van de elfde, van vlees en bloed, de grote boze wolfshow, fantasia, bingel wordt 10 jaar

 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen die in de Geluidshuis-app worden uitgevoerd. Door een aankoop te doen, geeft u te kennen dat u met alle voorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Geluidshuis Uitgeverij erkend. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. Deze versie is het laatste gewijzigd op 21 juni 2018.

 

VERKOPER

Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Julius De Geyterstraat 212 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0474.542.905. Het BTW nummer is BE 0474.542.905.

AANVAARDING VAN BESTELLING

Wij zijn slechts gebonden door een aankoop nadat we de betaling hiervan ontvangen hebben. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde productinformatie, zoals ze zijn vermeld in de app, zijn niet betwistbaar. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De teksten die de producten in de app beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen in de app.

KLACHTEN

Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op info@geluidshuis.be en zullen zo snel mogelijk worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting vindt u hier, doch wij behouden ons het recht voor geschillen aan rechtbanken voor te leggen.

OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

PRIJZEN

De productprijzen in de app worden vermeld in Euro en zijn inclusief BTW en -tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Bij terugbetalingen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op het betaalbewijs.

PERSOONSGEGEVENS

Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA houdt zich aan de vernieuwde wetgeving die van start gaat in mei 2018. Meer info over deze Wet vindt u hier. Indien u een transactie doet in de app van Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA, wordt uw mailadres opgeslagen in het de back-end van onze app. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders vermeld bij het uitvoeren van een transactie. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Elke gebruiker van de app kan zich op de nieuwsbrief inschrijven om via e-mail up to date te blijven van het reilen en zeilen van Het Geluidshuis. U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens. Indien u deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van onze database, kunt u dit steeds laten weten.

BETAALMOGELIJKHEDEN

De betalingen gebeuren via uw account in de AppStore of GooglePlay. Het Geluidshuis staat niet in voor het al dan niet slagen van deze transactie.

DOWNLOADCODES

Bij aankoop van boek + CD krijgt u een downloadcode. Deze code is uniek, gelinkt aan een bepaalde titel en kan ingewisseld worden in de app. Downloadcodes mogen niet afzonderlijk verkocht worden.