top of page
VERKOOPSVOORWAARDEN

Contact: Het Geluidshuis, Julius De Geyterstraat 212, 2020 Antwerpen, info@geluidhuis.be

 

Trefwoorden:

warre borgmans, geluidshuis, luisterboek, audioboek, audio film, luisterverhalen, luisterverhaal, kabouter korsakov, kabouter korsakov in de metro, kabouter korsakov in de opera, kabouter korsakov in de puree, in het kippenhok, kabouter korsakov viert feest, hoorspel, heerlijk hoorspel,sprookjes, bokrokker, johanna en het gravensteen, brieven aan bijou, margareta's buren, nachtegaal, wilde zwanen, mestkever, vlo en de professor, reisgenoot, bremer stadsmuzikanten, zevenmijlslaarzen, gouden vogel, meisje met de gouden glimlach, zevende dienaar, storm, rattenvanger, wereld rond in 80 dagen, reinaert de vos

PERSOONSGEGEVENS
BETAALMOGELIJKHEDEN
LEVERING EN VEZENDING
RETOURBELEID

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen en verkooptransacties die op www.geluidshuis.be worden uitgevoerd of via mail worden afgehandeld. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met alle voorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Geluidshuis Uitgeverij erkend. Wij hebben het recht om de Verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. Deze versie is het laatste gewijzigd op 21 juni 2018.

 

VERKOPER

Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Julius De Geyterstraat 212 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0474.542.905. Het BTW nummer is BE 0474.542.905.

AANVAARDING VAN BESTELLING

Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we de betaling hiervan ontvangen hebben. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zoals ze zijn opgesteld op de website, zijn niet betwistbaar. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie zou hebben om de goederen door te verkopen, kunnen geweigerd worden.

VERZAKINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de tien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA, Julius De Geyterstraat 212, te 2020 Antwerpen, België. Na ontvangst van het pakket in onberispelijke staat -de zegel van de CD-pochette mag niet verbroken zijn-, wordt het bedrag van het product -zoals vermeld op het besteloverzicht- terugbetaald. Verzendkosten worden niet in rekening gebracht. Indien betreffende bestelling met een cadeaubon werd betaald, wordt de terugbetaling eveneens in de vorm van een cadeaubon uitgevoerd.

 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen op de foto's, teksten of andere gegevens op deze website.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

RESERVATIES

Artikels die besteld zijn met ‘betaling via overschrijving’ worden maximaal 5 werkdagen gereserveerd. Eens de termijn verstreken is en de betaling is niet voltooid, annuleren wij deze bestelling. Indien de klant deze bestelling nog wel wenst te voltooien, dient deze opnieuw geplaatst te worden.

KLACHTEN

Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op info@geluidshuis.be en zullen zo snel mogelijk worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting vindt u hier, doch wij behouden ons het recht voor geschillen aan rechtbanken voor te leggen.

OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

PRIJZEN

De productprijzen op onze webshop worden vermeld in Euro en zijn inclusief BTW en -tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen-, exclusief kosten voor verzending en eventuele andere kosten. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant, behalve anders vermeld. Prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Bij terugbetalingen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op het besteloverzicht.

VERKOOPSVORM

Onze producten bestaan uit Boek + CD + downloadcode. Zowel de CD's, boeken als downloadcodes mogen niet afzonderlijk verkocht worden. Elke downloadcode is uniek, downloadcodes kunnen dus NIET doorgegeven of doorverkocht worden. Let hier zeker op bij tweedehandsaankopen!

VERKOOPPUNTEN

Al onze titels zijn verkrijgbaar in de betere boekhandel, speelgoedwinkel en/of kinderspeciaalzaak. Om zeker te zijn dat u de gewenste titel ter plaatse kunt aankopen, raden wij aan om op voorhand telefonisch te checken of uw gewenste titel in voorraad is bij het door u gekozen winkelpunt.

 

VERKOOPPUNT WORDEN

Indien u geïnteresseerd bent om onze producten te verkopen, kunt u steeds contact opnemen met onze distributiepartner Ballon Media via Pascale Mertens, sales director via P.Mertens@ballonmedia.com of +32 (0) 3 294 15 16.

PERSOONSGEGEVENS

Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA houdt zich aan de vernieuwde wetgeving die van start gaat in mei 2018. Meer info over deze Wet vindt u hier. Indien u een bestelling plaatst bij Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA dan worden uw gegevens (naam, voornaam, post- en mailadres) opgenomen in het klantenbestand van Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA. Het bestand wordt verwerkt in een WIX-database. Hier vindt u de privacy policy van WIX. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders vermeld bij het plaatsen van uw bestelling. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Elke gebruiker van de website kan zich op de nieuwsbrief inschrijven om via e-mail up to date te blijven van het reilen en zeilen van Het Geluidshuis. U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens. Indien u deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van onze database, kunt u dit steeds laten weten.

BETAALMOGELIJKHEDEN

Online betalen met een kredietkaart, Maestro, Paypal, Payconiq ... Tijdens het afronden van uw bestelling kunt u zelf kiezen welke betaalmogelijkheid u wenst te gebruiken. Wij maken hiervoor gebruik van het Mollie-platform.

LEVERING EN VERZENDING

Voor de levering van onze producten werken wij samen met BPost. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en dus ook afzonderlijk van elkaar te verzenden met de nodige verzendkosten als gevolg. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending.

 

LEVERTERMIJN

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA de levering van producten in de mate van het mogelijke uitvoeren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Pakjes worden verzonden op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag. Pakjes worden pas verzonden na betaling. Binnen België is een pakje normaliter maximaal 3 dagen onderweg. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden louter als aanwijzing gegeven.

 

VERZENDKOSTEN

Tenzij anders aangegeven, omvat de prijs van de goederen niet het transport ervan. De kosten hiervoor worden afzonderlijk vermeld.

Verzending in België: € 2,99, gratis vanaf aankoop van € 30,00.

Verzending Nederlands, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: € 4,99, gratis vanaf aankoop van € 30,00.

Verzendkosten voor landen die niet opgenomen zijn in deze tabel kunnen steeds opgevraagd worden.

 

LEVERADRES

Het opgeven van een correct leveradres is de verantwoordelijkheid van de koper. Indien een bestelling niet geleverd kan worden en als gevolg weer bij ons terechtkomt, stellen wij de koper hiervan op de hoogte. Indien de bestelling opnieuw verzonden dient te worden, worden er opnieuw verzendkosten verrekend.

 

DOUANEKOSTEN

Wanneer u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan België wordt u beschouwd als een erkend invoerder en moet u als zodanig de wetten en reglementen naleven die gelden in het land waarin u de goederen ontvangt. U kunt onderworpen worden aan invoerrechten of er kunnen invoertaksen geheven worden op de goederen die in uw land aankomen. Alle bijkomende kosten in verband met de douane-inklaring zijn ten laste van de klant. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA heeft geen enkele controle op deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u uw lokale douane-dienst contacteren voor meer informatie.

 

​NIET OPGEHAALDE BESTELLINGEN

Wanneer verzendingen naar ons geretourneerd worden met melding 'niet opgehaald in postkantoor’, worden bij de nieuwe verzending de verzendkosten opnieuw aangerekend.

RETOURNEREN EN OMRUILEN

In het kader van de verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij het product wenst te ruilen of te retourneren zonder betaling van een boete en mits het opgeven van een geldige verklaring. Dit kan binnen de tien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in geleverde staat, incl. verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA, Julius De Geyterstraat 212, B-2020 Antwerpen.

 

BESCHADIGDE BOEKEN

In geval van beschadiging op het moment van levering bezorgen we -indien de zegel van de CD-pochette (indien aanwezig) niet is verbroken- kosteloos een nieuw exemplaar of wordt het totaalbedrag van de bestelling terugbetaald. Indien betreffende bestelling met een cadeaubon werd betaald, wordt de terugbetaling eveneens in de vorm van een cadeaubon uitgevoerd. Indien de bestelling uit meerdere goederen bestaat en slechts één ervan wordt geretourneerd, wordt enkel het bedrag van betreffend product -zoals vermeld op het besteloverzicht- terugbetaald en worden de verzendkosten buiten beschouwing gelaten. De koper kan betreffende goederen kosteloos versturen naar Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA, Julius De Geyterstraat 212, B-2020 Antwerpen. Hij krijgt hiervoor via mail een retour-etiket dat op het pakket gekleefd dient te worden.

 

DEFECTE CD’S

Nieuw aangekochte CD’s die haperen, niet afspelen, … worden enkel omgeruild indien ze verder in onberispelijke staat zijn. De koper kan betreffende goederen kosteloos versturen naar Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA, Julius De Geyterstraat 212, B-2020 Antwerpen. Hij krijgt hiervoor via mail een retour-etiket dat op het pakket gekleefd dient te worden. Na ontvangst en vaststelling van het defect, wordt een nieuw exemplaar opgestuurd.

GRIJSGEDRAAIDE CD’S

CD’s die hun beste tijd gehad hebben en zodoende niet meer in onberispelijke staat zijn, worden niet omgeruild. Er kan wel een vervang-exemplaar aangekocht worden aan €5/stuk (excl. €1,99 verzendkosten). Het te vervangen exemplaar dient op eigen kosten opgestuurd te worden. Na ontvangst van betaling en het grijsgedraaide exemplaar,  wordt de verzending van de nieuwe CD in orde gemaakt.

OMRUILEN

Een foutief geplaatste bestelling kan omgewisseld worden door ons hiervan per mail in te lichten en de goederen op eigen kosten in onberispelijke staat terug terug te sturen naar Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA, Julius De Geyterstraat 212, B-2020 Antwerpen. ‘Onberispelijk’ wil ook zeggen dat de zegel van de CD-pochette (indien aanwezig) niet verbroken mag zijn. Na ontvangst van de goederen wordt het gewenste exemplaar verstuurd. Hiervoor worden opnieuw verzendkosten in rekening gebracht en wordt een eventueel prijsverschil verrekend. Er wordt steeds rekening gehouden met de prijzen zoals ze zijn vermeld op het besteloverzicht.

Trefwoorden: geluidshuis, luisterboek, audioboek, audio film, luisterverhalen, luisterverhaal, podcast, podcasts, audioproductie, muziekproductie, opnamestudio, geluidsstudio, audioguides, audioguide, audiogids, audiotours, audiotour, audiowandeling, luisterwandeling, radioreclame, audiodelicatessen, hoorspelen, hoorspel, luisterspelen, luisterspel, sonic branding, jingle, jingles, gehoorspel, soundscape, soundlogo, bruitage, foley, sprookjes, vertellen, vertelling, vertellingen

piep fladdermuis en het drasmoeras, piep fladdermuis en het hart van de yeti

er-waren-eensjes: sneeuwwitje, roodkapje, doornroosje

kabouter korsakov: kabouter korsakov in de metro, kabouter korsakov in de opera, kabouter korsakov in de puree, kabouter korsakov in het kippenhok, kabouter korsakov viert feest

heerlijk hoorspel, heerlijke hoorspelen: de nachtegaal, de wilde zwanen, de mestkever, de vlo en de professor, de reisgenoot, de bremer stadsmuzikanten, de zevenmijlslaarzen, de gouden vogel, het meisje met de gouden glimlach, de zevende dienaar, de storm, de rattenvanger, de wereld rond in 80 dagen, reinaert de vos, koning odysseus, dracula, drie biggen en een wolf, het zwaard in de steen, de haan kantekleer

heerlijk gezelschapsspel: koning odysseus en de reis naar ithaca

audiofilms: zes grimmige sprookjes voor verdorven kinderen, drie verhalen uit groener gras, mieke maaike’s obscene kapsalon, op reis in het scriptorium, het jaar van de kreeft, het derde huwelijk

aventure sonore, aventures sonores: le rossignol, les cygnes sauvages, fromage

Speciallekes: de bokrokker, de magische smidse, bokrijk, johanna en het gravensteen, brieven aan bijou, margareta's buren, hof van busleyden, the parable of maister, het geval galileo, de mens nu, hujo, de hoop, tutti fratelli, de fantaseerspelen, ketnet junior

​Podcasts: mijn verhaal, libelle, officieel onwaarschijnlijke ronde van vlaanderen, the officially unbelievable ronde van vlaanderen, toerisme vlaanderen, wetenschapje, gezinsbond, museumkriebels, tournée amicale, joetz, onderons, rebelle tussen de lakens, rebelle vzw, parallel, de gifmenger, vrt max, radio 1, de geluidskluis, Batavia

Audioguides: De muizen van gaasbeek, de gestolen bruegel, kasteel van gaasbeek, heeren vertrekt, in de kop van de koers, historische huizen gent, kapitein panekazak en de mercator, toerisme oostende, in de ban van de tijd, de gladiatoren, urbicus, gallo-romeins museum, natuurhistorisch museum brussel, koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen, dinomuseum, be my guide, de meest fantastische audioguide ter wereld, het jakob smits museum, de geestendetector, jenevermuseum, uitbundig verleden, chocolate nation, de beeldenstorm, KMSKA, de wonderlijke wandeling met ghislaine, de oudste stadsgids van Gent, Artevelde Hogeschool, Dieric Bouts, M Leuven, 

Muziek, liedjes: oog in oog, dierenwelzijn in de klas, het lanterfantje, CM, christelijke mutualiteit, met man en macht, groenten uit balen, den elfde van de elfde, van vlees en bloed, de grote boze wolfshow, fantasia, bingel wordt 10 jaar, Oxalys, Morris

Radio: Technopolis, Museum M, Lego, Burger King, Fiets!, VLAM, verzekeringen.be, Joyn, Payconiq, Boek.be, Humo, AS Adventure, Easykit, Flair, VAB, De kringwinkel, SKM, Oppo, Group S, Immoscoop, HP, Horta, Dreamland, Switch, Kempenkuur, Vier, Belisol, Belfius, De Standaard, LIDL, Nagelmackers, Ilumen, Fun, Corona direct, Albert Heijn, Choco Yoco, Mobile Vikings, Duinpanne, Ethias, Argenta, Red Bull, Zeeman, DISO, Trixxo, Bolero, Fintro, Nationale Loterij, Telenet, 

bottom of page